Generációkon átívelő sikeres családi vállalkozás

ÚvodÚvod

Varga Dénes, Varga Dorottya, Varga Endre

Spoločnosť Varga Flexo Kft. vznikla v roku 1993. Jej zakladateľ Varga Endre sa už v tých časoch viac ako pätnásť rokov zaoberal projektovaním a výrobou flexotlačových strojov. Spoločnú firmu založil spolu so svojím synom s tým zámerom, aby sa na trh dostali nové flexotlačové stroje, laminovacie stroje a rezačky kotúčov od maďarského výrobcu, a to v dobrej kvalite a za dostupnú cenu. Pozitívne referencie a dobré vzťahy s európskymi zákazníkmi svedčia o tom, že na trhu s tlačiarenskými zariadeniami máme rovnocenné postavenie s konkurenciou. 

Spoločnosť Varga Flexo Kft. sa snaží splniť také požiadavky, kde sú kvalitná tlač, rýchla výmena, hospodárne prevádzkovanie, krátkodobá návratnosť investícií a dobrá spolupráca s technikmi hlavnými hľadiskami. Pre nás je dôležitá vízia do ďalekej budúcnosti, pretože nami vyrábané stroje bez výnimky spoľahlivo fungujú už od roku 1993. Naši zákazníci nám pri kúpe dôverujú, preto im musíme poskytnúť bezpečné zázemie a neustálu podporu, čo v priebehu ďalších rokov vedie k vytvoreniu akejsi záujmovej skupiny zakladajúcej sa na vzájomnej dôvere.Úvod

Výrobný závod Lengyeltóti

Sídlo a servisné oddelenie spoločnosti sa nachádzajú v Budapešti spoločne s plánovacím oddelením a so skúšobným laboratóriom pre hnaciu techniku a elektronické zariadenia, ktoré sa tu testujú ešte pred ich zabudovaním do strojov. Stroje sa vyrábajú v prevádzke spoločnosti v Lengyeltóti, kde sa postupným rozširovaním kapacít a neustálou modernizáciou výrobných technológií snažia uspokojiť zvyšujúce sa požiadavky svojich zákazníkov. Kontakt so zákazníkmi sa po inštalácii strojov nekončí, ale spolupráca sa skôr týmto začína: odborné poradenstvo, zaškolenie, 24-hodinový servis, dodávanie náhradných dielov a priebežná podpora – toto všetko poskytujeme. Ku strojom dodávame zariadenie zabezpečujúci diaľkové ovládanie cez internet, ktoré je možné používať s bezplatným Skype telefónom. Vďaka nemu v prípade potreby poskytnutia pomoci alebo výskytu akejkoľvek poruchy sa vieme s daným strojom spojiť a môžeme začať s poskytovaním pomoci alebo s riešením problému, a to aj priamo cez konzultácie s technikom stroja a predovšetkým bez dodatočných nákladov. Naši spolupracovníci sa snažia ihneď reagovať na všetky otázky a cenové ponuky sa od položenia otázky odosielajú do jednej hodiny. V záujme tohto neustále vylepšujeme informačný a manažérsky systém našej spoločnosti.Pri projektovaní strojov spoločnosti Varga Flexo Kft. hlavným cieľom bola kvalitná tlač ako aj spoľahlivé prevádzkovanie, rýchle prestavenie, najlepší pomer medzi cenou a hodnotou a výroba finančne nenáročných obalových materiálov. ďalšími dôležitými faktormi sú aj jednoduchá manipulácia, ľahký prístup a vytvorenie vhodných krytov prístupných pre technikov. Priebežne sledujeme a testujeme najnovšie trendy, aby naši zákazníci mali k dispozícii najmodernejšie technológie.

Munkatársak

SÍDLO CENTRA:

HU-1171 Budapest, Berky Lili utca 26. +36 1 253 7264

Varga Endre

Varga Endre

Ügyvezető


+36 30 992-2061

varga.endre@vargaflexo.hu

Varga Dénes

Varga Dénes

Ügyvezető-tulajdonos


+36 30 942-9248

varga.denes@vargaflexo.hu

Roszinszki János

Roszinszki János

Fejlesztőmérnök


+36 30 991-8061

roszinszki.janos@vargaflexo.hu

Varga Dorottya

Varga Dorottya

Pénzügy


+36 30 201-7119

varga.dorottya@vargaflexo.hu


VÝROBNÝ ZÁVOD:

HU-8693 Lengyeltóti, Rákóczi utca 65. +36 85 431 062

Mészáros Hermina

Mészáros Hermina

Beszerző


+36 30 395-4725

meszaros.hermina@vargaflexo.hu

Tuli Zsolt

Tuli Zsolt

Műszaki vezető


+36 30 242-9348

tuli.zsolt@vargaflexo.hu

Bojkovszky Edina

Bojkovszky Edina

Kiemelt kapcsolattartó


+36 30 733-6120

bojkovszky.edina@vargaflexo.huReferencie

Referencie

Servis

Rýchlou a bezpečnou opravou a údržbou našich strojov sa zaoberá osobitná servisná skupina. Pri nami vyrábaných strojoch počas záručnej doby i po nej sme schopní začať s opravou stroja do 24 hodín od nahlásenia poruchy, a to v celej Európe. Pri strojoch vybavených diaľkovým internetovým ovládaním sa táto doba skracuje na 1 hodinu; súčasťou výbavy je aj bezplatný Skype telefón. Vďaka tomu v prípade potreby poskytnutia pomoci, alebo výskytu akejkoľvek poruchy sa vieme s daným strojom spojiť a môžeme začať s poskytovaním pomoci alebo s riešením problému, a to aj priamo cez konzultácie s technikom stroja a predovšetkým bez dodatočných nákladov. Aktualizáciu softvéru vieme tiež vykonať prostredníctvom diaľkového ovládania priamo z nášho centra v Budapešti. Pre nás je dôležité, aby počas projektovania a výroby našich strojov sa myslelo na trvalé a bezpečné prevádzkovanie bez porúch. Aj pri výbere dodávateľov je dôležitým hľadiskom to, aby poškodené časti boli schopní dodať do 24 hodín. Až 85 % náhradných dielov máme na sklade, takže sme schopní ich okamžite vymeniť, príp. do 24 hodín pomocou kuriérskej služby. Boli by sme radi, keby naši zákazníci vedeli, že kupujú nielen spoľahlivé stroje, ktoré si vyžadujú minimálny servis, ale že získavajú aj bezpečné a spoľahlivé zázemie. Naši kolegovia majú k dispozícii vhodné zariadenia, softvér, nástroje a potrebné znalosti, aby mohli rozpoznať poruchy a aby ich čo najskôr odstránili. Okrem toho sme schopní vykonávať aj úplné opravy strojov (repasovanie) na mieste, alebo v našich prevádzkach, výrobu náhradných dielov, zaškolenie, odborné poradenstvo a podľa požiadaviek čokoľvek, čo súvisí s flexo strojmi, laminovacími strojmi, rezačkami kotúčov a zariadeniami na lepenie štočkov.

Servis


© 2018 Copyright Varga-Flexo Kft. Minden jog fenntartva!