Két teljes értékű gép egy áráért

Adatok
Paraméter Metrikus Angolszász
Laminálási szélesség 500-1500 mm 19.5-59˝
Laminálási sebesség 200 m/min 61´/min
Tekercsvágási sebesség 400 m/min 122´ /min
Maximális tekercsátmérő (lamináló) 800 mm 31.5˝
Maximális tekercsátmérő (tekercselő) 600 mm 23.5˝
Ragasztórendszer Két komponensű, oldószermentes
Alapanyagok PAPÍR, BOPP, METBOPP, GBOPP, PET, METPET, CPP, PA, HDPE, LDPE (valamint egyéb egyedi, tekercses alapanyagok)

 

 

OKTOFLEX | PREMIUM

en hu ro

OKTOFLEX | STANDARD

en hu ro

OKTOFLEX | CASING

en hu ro

LAMINATOR - SLITTER-REWINDER

en hu ro

PRINT INSPECTION SYSTEM

en hu ro

Print 4.0

en hu ro

Varga-Flexo

en hu ro

Rezačka kotúčov

Adatok
Paraméter Metrikus Angolszász
Laminálási szélesség 500-1500 mm 19.5-59˝
Laminálási sebesség 200 m/min 61´/min
Tekercsvágási sebesség 400 m/min 122´ /min
Maximális tekercsátmérő (lamináló) 800 mm 31.5˝
Maximális tekercsátmérő (tekercselő) 600 mm 23.5˝
Ragasztórendszer Két komponensű, oldószermentes
Alapanyagok PAPÍR, BOPP, METBOPP, GBOPP, PET, METPET, CPP, PA, HDPE, LDPE (valamint egyéb egyedi, tekercses alapanyagok)

 

 

OKTOFLEX | PREMIUM

en hu ro

OKTOFLEX | STANDARD

en hu ro

OKTOFLEX | CASING

en hu ro

LAMINÁLÓ - TEKERCSVÁGÓ

en hu ro

NYOMATELLENŐRZŐ RENDSZER

en hu ro

Print 4.0

en hu ro

Varga-Flexo

en hu ro

Dva plnohodnotné stroje za cenu jedného!

Rastúca konkurencia na trhu si čím ďalej tým viac vyžaduje výrobu stále kvalitnejších baliacich materiálov. Jednou z možností je laminovacia technológia, ktorú sme – spoločne s dobrými vlastnosťami rôznych materiálov – využili na vytvorenie zariadenia na výrobu viacvrstvových materiálov, takže dokážeme v podstate vyrobiť akýkoľvek kvalitný baliaci materiál. Z hľadiska tlače je dôležité, aby sa potlač vložila medzi dva materiály, čím získame nielen esteticky vhodnejší baliaci materiál, ale tento materiál bude zodpovedať aj prísnejším hygienickým požiadavkám. Laminovacie stroje nie je vždy možné používať počas celej zmeny, pretože nie všetky tlačené materiály je potrebné aj laminovať. Avšak po laminovaní je potrebné vždy materiál orezať, prípadne ak tlačíte popri sebe viac dráh, tak aj kotúč je potrebné rozrezať. Preto k laminovaciemu stroju je nevyhnutne potrebná aj rezačka kotúčov. V rámci Európy ide o jedinečný spôsob, pri ktorom sme na nami vyrábaný laminovací stroj namontovali čepeľový rezací systém, takže pri jednej investícii môžu zákazníci získať dva stroje, a to s väčšou využiteľnosťou a rýchlejšou návratnosťou investícií.

Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Dva plnohodnotné stroje za cenu jedného!

Tekercsvágás + Laminálás

Laminovanie

Pri laminovaní sa na jeden materiál nanáša lepidlo a na tento sa nanesie tenká vrstva lepidla, pričom sa odtiaľto vytlačí vzduch a pritlačí sa sem druhý materiál, takže vznikne materiál nazvaný duplex. Ak sa tento postup zopakuje, vznikne tzv. triplex. Nami vyrábané rotačné laminovacie stroje bez rozpúšťadiel používajú vlažné lepidlá, čo umožňuje hospodárnu a kvalitnú výrobu veľkých množstiev ako aj vylúčenie technológie za použitia rozpúšťadiel, ktoré zaťažujú životné prostredie.

Laminovacie zariadenie so sleevom, ktorý je možné vymeniť zboku, pozostáva z 5 valcov, z ktorých dva sú vyhrievané, aby sa takto mohla regulovať teplota lepidla. Laminovací valec je zabudovaným vzduchovým valcom, na stred ktorého je možné zboku natiahnuť kratší gumený laminovací sleev (ktorý je narezaný podľa príslušnej laminovacej šírky), a to pomocou špeciálnych ventilov pri plášti vzduchového valca. Počet otáčok, pohyby a vyzdvihnutie laminovacieho valca majú na starosti samostatné servomotory.

Lisovací valec poháňa pneumatický systém s centrálnym riadením tlakovej sily. Nastavenie hrúbky lepidla sa reguluje plynule pomocou prevodu, takže je možné nastaviť aj vrstvu s hrúbkou 1 g/m2, pričom však optimálna hrúbka je 1,8-2 g/m2. Toto nastavenie sa môže meniť aj počas chodu. Hrúbka lepidla ako aj naprogramovanie počítadla metrov, regulácia vyhrievania valcov, ukladanie nastavení a iných dôležitých funkcií sa vykonáva z cez farebnú dotykovú obrazovku. Je možné objednať si aj zariadenie na úpravu povrchu a na odsávanie výparov z lepidla.

Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Laminovanie
Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Rezanie kotúčov

Rezanie kotúčov

Jedným prepnutím a prevlečením materiálu sa laminovací stroj zmení na rezač kotúčov s priemyselnou čepeľou, takže jeden stroj je takto schopný vykonávať dve funkcie, a to s lepším využitím a rýchlejšou návratnosťou investícií. Zabudovaný bobinový valec je delený po 2 mm. K základnému vybaveniu stroja patrí odsávač, ktorý je potrebný pri orezávaní laminovaných materiálov, a aj laserový označovač; pri jeho zapnutí sa objaví laserová čiara, ktorá označuje miesto rezu a stav dutiniek na oboch expanzných hriadeľoch, takže takto sa dutinky môžu jednoducho nastaviť v prípade rozrezania kotúča. Je možné objednať si aj rezací systém na papier s kruhovým nožom.

Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Zariadenie na dávkovanie lepidla

Zariadenie na dávkovanie lepidla

Úlohou zariadenia na dávkovanie lepidla je suché skladovanie (bez vodnej pary) dvojzložkového lepidla, miešanie dvoch látok a dávkovanie do laminovacieho stroja podľa nastaveného množstva tak, aby množstvo lepidla medzi valcami bolo stále. V laminovanom stroji sa lepidlo dostane medzi dva valce, jeho bočné vytečeniu bránia umelohmotné zábrany, takže je potrebné namiešať len malé množstvo a na konci laminovania nezostáva veľa odpadu. Rovnomerné rozmiešanie lepidla zabezpečuje aj pneumatické miešacie zariadenie, ktoré je namontované na laminovací stroj a ktoré svojím stálym pohybovaním sa zabezpečuje rovnomerné miešanie lepidla. V prípade zastavenia stroja valce, medzi ktorými je lepidlo, sa budú ďalej otáčať, čím sa predĺži doba uschnutia lepidla. Dávkovač je vybavený statickou miešacou hlavicou, čerpadlom s ozubeným kolesom, frekvenčným meničom, filtrom zachytávajúcom vodnú paru a vykurovaním, ktoré sa ovládajú z farebnej dotykovej obrazovky laminovacieho stroja. Komponenty prichádzajú k miešacej hlavici oddelene, takže po práci je potrebné umyť len malý úsek. V nádobe na dávkovanie lepidla sa lepidlo môže uskladniť aj niekoľko dní, čím sa zníži množstvo odpadu lepidla.

Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Montáž

Stroj sa zmestí na plochu 6 m2, jeho inštalácia je jednoduchá a na jeho prevádzkovanie je potrebné len elektrické napájanie a prívod vzduchu. Stabilitu stroja postaveného na Tonovú robustnú zliatinovú konštrukciu zabezpečujú držiaky.Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Rýchlosť

Mechanická rýchlosť stroja, ktorá je zároveň najvyššou rýchlosťou pri rezaní kotúčov, je 400 m/min a najvyššia laminovacia rýchlosť je 200 m/min.Flexonyomógépek, tekercsvágók, laminálók gyártása | Šírka

Dôležitým parametrom laminovacieho a rezacieho stroja je laminovacia šírka. Na základe našich skúseností je možné nakúpiť základné materiály bez prirážky so šírkou 1200-1300 mm. Laminovací a rezací stroj po laminovaní je možné použiť aj na rezanie kotúčov a okrajov ako aj na prípravu základných materiálov potrebných pre tlač, preto sa nami vyrábané laminovacie a rezacie stroje objednávajú najmä s najväčšou laminovacou šírkou 1200 mm a s najväčšou šírkou pri orezávaní okrajov 1300 mm. Podľa požiadaviek klienta môžeme prispôsobiť maximálnu laminovaciu šírku na 500 a 1500 mm.Úlohou navíjacieho systému je navíjať a odvíjať základný materiál. Všetky navíjacie hriadele regulujeme pomocou osobitného motora a veľmi kvalitného servo frekvenčného meniča a tiež pomocou meračov ťahovej sily; tieto bez ohľadu na priemer kotúča a rýchlosť navíjania udržujú stály ťah v rozpätí 5 Newtonov pri nízkej spotrebe energie. Požadovaná ťahová sila sa nastavuje cez farebnú dotykovú obrazovku. Navíjacie systémy sú vhodné na obojsmerné navíjanie, pričom zachytenie materiálu zabezpečujeme pomocou vzduchových expanzných hriadeľov. Za odvíjacím zariadením je namontovaný systém odsávania s ultrazvukovými snímačmi, čím sa zabezpečuje rovnomerné bočné vedenie materiálu. Odvíjací systém „A” je doplnený CCD kamerou, ktorá môže sledovať tlač, a to bez ohľadu na to, či ide o plynulú alebo prerušovanú tlač, alebo bez ohľadu na šírku tlače. Význam tejto úpravy je zrejmý pri rezaní kotúčov, keď je potrebné prispôsobiť okraje tlači. Pri navíjaní pomáha vytlačiť vzduch pneumatický hladiaci valec s možnosťou nastavenia na jednotlivých stranách. Základná výbava obsahuje 1 ks 800 mm a 2 ks 600 mm navíjacích systémov.

© 2018 Copyright Varga-Flexo Kft. Minden jog fenntartva!